Bunde

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde

Parochie Bunde in gemeente Meerssen 

Geschiedenis van de parochie

Geschiedenis van de parochie

Een parochie komt niet zomaar uit de lucht vallen. De stichting van een parochie veronderstelt een groep van mensen die in staat is een gezond parochieleven te waarborgen. Het duurde jaren, soms eeuwen voordat een plaatselijke gemeenschap een...

Kerkgebouw

Kerkgebouw

  De Sint-Agneskerk  - 1960   De jaren vijftig. Bunde begon gestaag te groeien. Waar voorheen korenakkers en appelgaarden tot de einder reikten, werd laan na laan aangelegd. Weldra zou de oude kerk te klein worden! Het gebouw verkeerde...

Kerngroep

Kerngroep

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:   Pastoor P.J.M. Horsch (voorzitter) Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen Vicevoorzitter (vacature) De heer H.F.P. op het Veld (secretaris/penningmeester) Vliekerweg 1, 6241 NX Bunde Mevrouw W.A.A....

Kerkelijk zangkoor

Kerkelijk zangkoor

In de Agneskerk zorgen twee koren voor de opluistering van de diensten. Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia. Dit koor zorgt éénmaal per maand en bij de kerkelijke feestdagen voor de opluistering van de diensten. De repetities vinden plaats...

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws: bie de köster >>>> Lees hier verder -------------------------------------------------- Nieuws: collecte eigen doel 11/12 sept. 2021                  >>>> Lees hier verder...

Misrooster

Misrooster

Misintenties Bunde voor de maand SEPTEMBER 2021 Dag Datum Tijdstip Intenties Donderdag 2-september 9.00 uur H. Mis voor Jean Rouwet Zaterdag 4-september 17.30 uur H. Mis voor mevr. Veenhof-Hoekstra Jaardienst voor overleden ouders en hun overleden...

Begraafplaats

Begraafplaats

De parochie van de H. Agnes beschikt niet over een eigen kerkhof. De algemene begraafplaats, welke naast de Agneskerk is gelegen, wordt beheerd door de gemeente Meerssen. De contacten hierover verlopen doorgaans via de begrafenisondernemer.

Inning kerkbijdragen

Inning kerkbijdragen

Geregeld en goed onderhoud van onze kerkgebouwen kost veel geld. De parochie heeft ook inkomsten nodig om het pastoraat in deze geloofsgemeenschap mogelijk te maken.De parochie is voor een groot deel aangewezen op de inkomsten uit de kerkbijdrage....

Contact

Contact

Contactgegevens Parochie H. Agnes  Sint Agnesplein 15 6241 CA Bunde Telefoon: 043-3642042 Email: rkagnesparochie@hetnet.nl Bankrekeningen: NL85 RABO 0109 7004 81 NL32 INGB 0001 0617 88 t.n.v. RK Parochie H. Agnes Bunde Inschrijvingsnummer Kamer van...