Bunde

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde

Parochie Bunde in gemeente Meerssen 

Geschiedenis van de parochie

Geschiedenis van de parochie

Een parochie komt niet zomaar uit de lucht vallen. De stichting van een parochie veronderstelt een groep van mensen die in staat is een gezond parochieleven te waarborgen. Het duurde jaren, soms eeuwen voordat een plaatselijke gemeenschap een...

Kerkgebouw

Kerkgebouw

  De Sint-Agneskerk  - 1960   De jaren vijftig. Bunde begon gestaag te groeien. Waar voorheen korenakkers en appelgaarden tot de einder reikten, werd laan na laan aangelegd. Weldra zou de oude kerk te klein worden! Het gebouw verkeerde...

Kerngroep

Kerngroep

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:   Pastoor P.J.M. Horsch (voorzitter) Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen Vicevoorzitter (vacature) De heer H.F.P. op het Veld (secretaris/penningmeester) Vliekerweg 1, 6241 NX Bunde Mevrouw W.A.A....

Kerkelijk zangkoor

Kerkelijk zangkoor

Het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia  Bunde.   Dit koor zorgt éénmaal per maand en bij de kerkelijke feestdagen voor de opluistering van de diensten. De repetities vinden plaats in de Credozaal op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur....

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws:   Klik op een nieuwsitem: Parochie: Gepubliceerd: In memoriam Marth Nijsten-Janssens Bunde 22/03/2022 Afscheid Dameskoor Bunde Bunde 14/02/2022   Koffie/thee drinken na de H. Mis in de Agnes kerk Bunde   Wat hebben we dit...

Misrooster

Misrooster

Misintenties Bunde voor de maand MEI 2022 Dag Datum Tijdstip Intenties Zondag 1-mei 11.30 uur H. Mis voor Gerda Stuur-Muijtjens Donderdag 5-mei 8.30 uur Rozenkransgebed 9.00 uur Gest. H. Mis voor Liza en Pierre Jacobs-Smeets Zaterdag 7-mei 17.30 uur...

Begraafplaats

Begraafplaats

De parochie van de H. Agnes beschikt niet over een eigen kerkhof. De algemene begraafplaats, welke naast de Agneskerk is gelegen, wordt beheerd door de gemeente Meerssen. De contacten hierover verlopen doorgaans via de begrafenisondernemer.

Inning kerkbijdragen

Inning kerkbijdragen

Geregeld en goed onderhoud van onze kerkgebouwen kost veel geld. De parochie heeft ook inkomsten nodig om het pastoraat in deze geloofsgemeenschap mogelijk te maken.De parochie is voor een groot deel aangewezen op de inkomsten uit de kerkbijdrage....

Contact

Contact

Contactgegevens Parochie H. Agnes  Sint Agnesplein 15 6241 CA Bunde Telefoon: 043-3642042 Email: rkagnesparochie@hetnet.nl Bankrekeningen: NL85 RABO 0109 7004 81 NL32 INGB 0001 0617 88 t.n.v. RK Parochie H. Agnes Bunde Inschrijvingsnummer Kamer van...