Kerkelijk zangkoor

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Kerkelijk zangkoor

In de Agneskerk zorgen twee koren voor de opluistering van de diensten.

  • Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia. Dit koor zorgt éénmaal per maand en bij de kerkelijke feestdagen voor de opluistering van de diensten.
    De repetities vinden plaats in de “Auw Kerk” op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De secretaris is mevr. J. Hoeberichts-Smeets (telefoon: 043-3646219; e-mail: koor@onsbrabantnet.nl). Hier kan men terecht voor informatie en voor het aanmelden van nieuwe leden.
  • Het Dameskoor luistert de H. Missen op de zaterdagavond op (twee keer in de maand). Tevens verzorgt dit koor jubileum-, rouw- en trouwdiensten. De repetitie is op maandagavond in de Credozaal bij de kerk. Contactpersoon is mevr. J. Hoeberichts-Smeets (telefoon: 043-3646219; e-mail: koor@onsbrabantnet.nl).

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij beide koren.