Nieuws, parochieblad en activiteiten

U bevindt zich op de pagina: Home » Geulle » Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws: collecte eigen doel 11/12 sept. 2021                 

>>>> Lees hier verder

--------------------------------------------------

Vormsel mis Geulle/Moorveld

Tweejaarlijkse toediening Heilig Vormsel in Waalsen/Moorveld of Geulle

Op vrijdag 2 juli 2021 zijn, in de kerk van “Het Onbevlekt Hart van Maria” te Moorveld, 13 kinderen bijeengekomen van groep 7 en 8 van basisschool “Ondersteboven” om samen met zuster Maria Mirakel , zuster Myriam, kapelaan Mario en kapelaan Andreas te zingen als nachtegalen en te bidden om in de vorm van chrisma olie de geest van Christus over hun verdere leven af te roepen.

Omringd door hun ouders, opa’s , oma’s, broertjes en zusjes werden ze gezalfd door Vormheer  Franssen die de kinderen, elk afzonderlijk op een wereldse manier, toesprak.

Er kan teruggekeken worden op een sfeervolle dienst in een , op zijn ouderwets, goed bezette kerk.

Namens kerkbestuur Waalsen/Moorveld en kerkbestuur Sint Martinus , alsnog, van harte proficiat!

Anny Dekkers

Klik op deze Facebook-link voor meerdere foto’s

----------------------------------

Frans Webers (Parochie Waalsen) geëerd met een pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti ‘ 

Lees meer over de onderscheiding   hier

--------------------------------------------

Totaalopbrengst Vastenactie 2021

Klik voor het verslag  hier

-------------------------------------------------

Uitreiking Pro Ecclesia Theo Kruijsen Geulle

 

Op zondag 2 mei 2021 heeft dhr. Theo Kruijsen de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen ontvangen vanwege zijn uitzonderlijke en langdurige inzet voor de St. Martinus Parochie in Geulle. De onderscheiding werd uitgereikt door Pater Mario Rojas, kapelaan. Dhr. Kruijsen heeft meerdere initiatieven ontplooid die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het parochiële leven in Geulle.

Dhr. Kruijsen woont sinds 1972 in Geulle en was in het dagelijks leven leraar. Hij was medeoprichter van het jongerenkoor in 1975, ten tijde van Pastoor Hartmann. Dit jongerenkoor was jarenlang verdienstelijk door de muzikale opluistering tijdens de H. Missen. Dhr. Kruijsen was lid van het kerkbestuur van januari 1999 tot maart 2016. Wijlen Pastoor Dohmen voorzag in de persoon van Theo de invulling van een belangrijke taak op het gebied van bouwzaken. Dhr. Kruijsen heeft terstond een klussengroep in het leven geroepen waarvoor hij zelf de mensen uit Geulle heeft geworven. Hij heeft deze groep mensen gedurende vele jaren met veel enthousiasme begeleid en heeft inmiddels het stokje overgedragen aan een jongere generatie. Deze groep voert tot op de dag van vandaag herstel- en opknapwerkzaamheden uit, in en rondom de kerk. Deze werkzaamheden zijn zeer divers en vragen kennis van zaken als het gaat om het behoud van de monumentale St. Martinuskerk. Kennis die dhr. Kruijsen met veel verve en punctualiteit heeft overgedragen aan zijn opvolgers.

Dhr. Kruijsen heeft op vraag van gezelschappen en tijdens de open monumentendagen talloze rondleidingen in de kerk verzorgd. Daarnaast was dhr. Kruijsen lector en acoliet. Gezien zijn respectabele leeftijd heeft hij in 2019 deze taken overgedragen. Dhr. Kruijsen wist vele mensen in en buiten Geulle te motiveren om een bijdrage te leveren aan het parochieleven. Mede door zijn inspanningen en via zijn vele sociale contacten lukte het hem om subsidiebronnen aan te boren of vakmensen te motiveren om pro deo werkzaamheden te laten uitvoeren ten behoeve van het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw.

Een wetenswaardigheid die we niet onvermeld willen laten, is het feit dat Dhr. Kruijsen reeds in 2003 een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen. Hij maakte zich op meerdere fronten dienstbaar voor de gemeenschap Geulle. In zijn eigen buurt was hij medeoprichter en voorzitter van de buurtvereniging. Daarnaast heeft hij meegeholpen bij het privatiseren van het openbare zwembad naar een vereniging toen de gemeente Meerssen stopte met de exploitatie.

Dhr. Kruijsen heeft zich altijd met veel plezier ingezet voor de gemeenschap en in het bijzonder de parochie St. Martinus. Hij is altijd van de partij, mede omdat hij is geïnteresseerd in het wel en wee van mensen. Tot op de dag van vandaag blijft hij betrokken bij de St. Martinuskerk. Hij is momenteel lid van het steuncomité van de Stichting Behoud Sint Martinuskerk. Ondanks een aantal gezondheidsproblemen blijft zijn motivatie onvoor-waardelijk groot en genereus.

Dhr. Kruijsen is gehuwd met mevrouw Leny Kruijsen-van Gestel, ze hebben 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor echtgenote Leny Kruijsen. Leny is de steun en toeverlaat en eveneens zeer betrokken bij de parochie waar zij sinds jaar en dag de rol van lector vervult.

Theo en Leny, proficiat met deze onderscheiding en heel veel dank voor jullie betrokkenheid, inzet en zorg.

 

Kerkbestuur St. Martinus Geulle

 -------------------------------------------------------

----------------------------------

Kerk

Rechts van de grote kerk is de Mariakapel (dagkapel). Deze is gedurende de zomertijd de gehele dag geopend en toegankelijk voor gebed, het opsteken van een kaarsje of voor belangstellenden. Verzocht wordt de kerk niet te bezichtigen tijdens diensten. De toegankelijkheid voor minder validen (mensen met rolstoel en rollator) is beperkt.
De St. Martinuskerk in Geulle is voorzien van een ringleiding. De grote kerk is probleemloos toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator.

 

Vrijwilligers


De St. Martinusparochie wordt gesteund door veel vrijwilligers. Zonder hun bijdrage zou de parochie moeilijk kunnen bestaan. Zij zijn op allerhande terreinen actief zoals:

  • Acolieten, lectoren die de lezingen verzorgen en collectanten.
  • Zangeressen van het dameskoor die de erediensten opluisteren,
  • Klussengroep, deze bestaat uit een 8-tal mannen en vrouwen. Zij verzorgen tal van onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kerk. Deze activiteiten vinden plaats op de dinsdagochtend (tweewekelijks) van 9.00 tot 12.00 uur,
  • Buurtbewoners van Aan de Maas die dagelijks zorgen voor het openen en sluiten van de Mariakapel.
  • Mensen die zorgen voor het poetsen en het onderhoud van de kerk en het wassen van de gewaden, het poetsen van het koper,
  • Versiering van de kerk en de Mariakapel,
  • Processievoorbereiding in samenwerking met de 4 Geulse buurtverenigingen.

Vrijwilligers zijn altijd welkom …
Wanneer u onze parochie ook wilt ondersteunen neem dan contact op met een van de leden van het kerkbestuur. Er is altijd wel iets passends dat gedaan kan worden en zo een bijdrage levert aan de instandhouding en voortbestaan van onze parochie!


Financieel verslag

Zie voor de financiële verslagen van 2017, 2018 en 2019 de website https://anbi.rkcn.nl/publicaties/roe235