Misrooster

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten » Misrooster

Actuele Kerkdiensten:

Contactblad huidige versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

Zaterdag 21 mei: HH. Christophorus Magellaen en gezellen
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 22 mei: 6de  zondag van Pasen
09.00 uur: jrd. voor André en Tina Kurvers-Prikken en
overleden familieleden;
voor Mia Daniëls-Augustin;
voor Wil Koot;

woensdag 25 mei: H. Beda, H. Gregorius VII, H. Maria Magdalena de Pazzi,
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven in Nederland;

donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer
Eerste H. Communie voor 8 kinderen
10.00 uur: voor Harrison Teed;

zaterdag 28 mei:
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

————————————————————–

 Contactblad oude versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 14 mei: H. Mattias, apostel
14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Ulestraten
17.00 uur: Kindermis in Ulestraten
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 15 mei: 5de  zondag van Pasen
09.00 uur: gest. jrd. voor Willem Notermans en overleden
familieleden;
voor Mathieu Sijben en overleden familieleden;
voor Harie Willems;;
voor Mia Daniëls-Augustin;
voor Hub en Fien Corten-Vrouenraets;
voor Wil Koot;

woensdag 18 mei: H. Johannes I, paus
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven in Nederland;

zaterdag 21 mei: HH. Christophorus Magellaen en gezellen
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

 ——————————————–

Kerkdiensten:

Woensdag om 9.00 uur. H. Mis.

Zondag om 9.00 uur. H. Hoogmis. Opgeluisterd door het gemengd Kerkelijk zangkoor.

Elke tweede zondag van de maand is er een gezinsmis.

Elke 1ste zaterdag van de maand is om 17:00 uur een kindermis.

Elke 2de zaterdag van de maand is van 14:30 uur tot 15:30 uur uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, aanbidding in stilte en biechtgelegenheid.

Kerk is dagelijks open van 9:00 uur tot 17:00 uur voor stil gebed.

Actuele kerkdiensten kunt u vinden in ons contactblad (blauwe boekje)

 

Opgave misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast.
Ook voor kerk en parochie worden immers de kosten hoger.

De diensten (misintenties) door de week is € 10,00
De eucharistieviering zondag is € 25,00.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/18 € 440.
Deze bijdrage voor trouwdiensten alsmede voor rouwdiensten wordt niet gevraagd van parochianen die in de 4 jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald.
Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
Dit is vastgesteld op € 110.
Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Opgave misintenties