Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten » Misrooster met misintenties

Actuele Kerkdiensten:

Contactblad huidige versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 08 oktober: Maria op zaterdag
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 09 oktober: 28ste zondag door het jaar
09.00 uur: gest. jrd. voor Nicolaes Engeman en Hubertina
Engeman-Smeets;
1ste jrd. voor Mia Willems-Urlings, tevens voor Sef
Willems;
1ste jrd. voor Lei Kurvers;
voor ouders Notermans-Welsen en hun kinderen;
voor Marcel Somers;

woensdag 12 oktober:
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven in Nederland;

 zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Avila
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

————————————————————–

 Contactblad oude versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 01 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 02 oktober: 27ste zondag door het jaar
09.00 uur: jrd. voor Ida Duijsings-Buurman;

woensdag 05 oktober: H. Faustina Kowalska
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven in Nederland;

 zaterdag 08 oktober: Maria op zaterdag
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

——————————————–

Kerkdiensten:

Woensdag om 9.00 uur. H. Mis.

Zondag om 9.00 uur. H. Hoogmis. Opgeluisterd door het gemengd Kerkelijk zangkoor.

Elke tweede zondag van de maand is er een gezinsmis.

Elke 1ste zaterdag van de maand is om 17:00 uur een kindermis.

Elke 2de zaterdag van de maand is van 14:30 uur tot 15:30 uur uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, aanbidding in stilte en biechtgelegenheid.

Kerk is dagelijks open van 9:00 uur tot 17:00 uur voor stil gebed.

Actuele kerkdiensten kunt u vinden in ons contactblad (blauwe boekje)

 

Opgave misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast.
Ook voor kerk en parochie worden immers de kosten hoger.

De diensten (misintenties) door de week is € 10,00
De eucharistieviering zondag is € 25,00.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/18 € 440.
Deze bijdrage voor trouwdiensten alsmede voor rouwdiensten wordt niet gevraagd van parochianen die in de 4 jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald.
Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
Dit is vastgesteld op € 110.
Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Opgave misintenties