Waalssen Moorveld

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalssen Moorveld

Parochie Waalssen Moorveld

Geschiedenis van de parochie

Geschiedenis van de parochie

Geschiedenis van de parochie De Kerk van Waalssen is gelegen in Geulle-Boven (de berg), op de hoek van de Heerenstraat en de Hagedoornweg, op voormalig Ulestraten's grondgebied; zij is toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De kerk dateert uit...

Kerkgebouw

Kerkgebouw

Kerkgebouw De kerk is opgetrokken uit rode baksteen en vertoont een moderne architectuur, met sobere lijnen. Boven de hoofdingang is Maria de Onbevlekte Ontvangenis uitgebeeld door beeldhouder Arthur Spronken uit Beek. Boven het altaar bevindt zich...

Kerngroep

Kerngroep

Kerngroep  Het kerkbestuur van de parochie Waalssen bestaat uit de volgende personen:   Pastoor P.J.M. Horsch (voorzitter), Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen De heer H.J.M. Notten (secretaris tevens vicevoorzitter), Hussenbergstraat 78, 6243 AJ...

Kerkelijk zangkoor

Kerkelijk zangkoor

Kerkelijk zangkoor Het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Franciscus oefent elke dinsdagavond van 20.00-21:30 in gemeenschapshuis De Kollekamp. Dirigent is de heer Paul Lemmens Verdere informatie over het zangkoor kan verkregen worden bij: Mevr. R. Crol...

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws: collecte eigen doel 11/12 sept. 2021                  >>>> Lees hier verder -------------------------------------------------- Vormsel mis Moorveld/Geulle Tweejaarlijkse toediening Heilig Vormsel in Waalsen/Moorveld of Geulle Op...

Misrooster

Misrooster

  Misintenties Waalsen Moorveld voor de maand SEPTEMBER 2021 Dag v.d. week Datum Tijdstip Intenties Zaterdag 4-9-2021 19.00 uur H. Mis voor de overledenenvan de familie Smeets-Bruls Jaardienst voor overl. Ouders Claessens-Kengen (St.). Dinsdag...

Begraafplaats

Begraafplaats

Voor inlichtingen omtrent het kerkhof en de aanwezige urnenmuur kunt u terecht bij dhr. J. Zeegers (Kerkmeester), Rector Thijssenstraat 6, 6237 NJ Moorveld, tel. 043-3641935 Een exemplaar van het begraafplaatsreglement kan worden opgevraagd bij dhr....

Inning kerkbijdragen

Inning kerkbijdragen

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de pastoor samen met de kapelaans en de inzet van vele vrijwillige...

Contact

Contact

Contact Dhr. H.J.M. Notten (secretaris). Hussenbergstraat 78, 6243 AJ Geulle, tel. nr. 043-8512343 Dhr. J.H.M. Zeegers, Rector Thijssenstraat 6, 6237 NJ Moorveld, tel. nr. 043-3641935