Nieuws, parochieblad en activiteiten

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalssen Moorveld » Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws: collecte eigen doel 11/12 sept. 2021                 

>>>> Lees hier verder

--------------------------------------------------

Vormsel mis Moorveld/Geulle

Tweejaarlijkse toediening Heilig Vormsel in Waalsen/Moorveld of Geulle

Op vrijdag 2 juli 2021 zijn, in de kerk van “Het Onbevlekt Hart van Maria” te Moorveld, 13 kinderen bijeengekomen van groep 7 en 8 van basisschool “Ondersteboven” om samen met zuster Maria Mirakel , zuster Myriam, kapelaan Mario en kapelaan Andreas te zingen als nachtegalen en te bidden om in de vorm van chrisma olie de geest van Christus over hun verdere leven af te roepen.

Omringd door hun ouders, opa’s , oma’s, broertjes en zusjes werden ze gezalfd door Vormheer  Franssen die de kinderen, elk afzonderlijk op een wereldse manier, toesprak.

Er kan teruggekeken worden op een sfeervolle dienst in een , op zijn ouderwets, goed bezette kerk.

Namens kerkbestuur Waalsen/Moorveld en kerkbestuur Sint Martinus , alsnog, van harte proficiat!

Anny Dekkers

Klik op deze Facebook-link voor meerdere foto’s

----------------------------------

Frans Webers geëerd met pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’

Het is zaterdagavond 19 juni 2021 als de H. Mis in Waalsen Moorveld wordt opgedragen door pastoor Horsch. Tegen het einde van de dienst roept hij de niets vermoedende Frans Webers naar het altaar. Daar neemt Frans even later blij verrast de versierselen (medaille, speldje en oorkonde) in ontvangst die behoren bij de pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’

                                          Foto: Karel Curvers

Hierna wordt mevrouw Webers in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen. Vervolgens gaat de familie, samen met een kleine groep genodigden, naar een naburige horecagelegenheid voor een gezellig, coronaproof samenzijn

Frans Webers heeft de onderscheiding dubbel en dwars verdiend: gedurende vele jaren heeft hij zich belangeloos ingezet voor zowel de parochie ‘Onbevlekt Hart van Maria’ als voor het kerkelijk leven in Zorgcentrum Ave Maria. Dit deed hij in de volgende hoedanigheden:

 • acoliet
 • koster + lector + communiebedienaar in zowel de parochiekerk als in de kapel van Zorgcentrum Ave Maria
 • lid werkgroep kerk + kerkhof
 • onderhoudsman (o.a. kapel en wegkruis in Geulle Boven)
 • coördinator en collectant Vastenactie
 • lid Kerkbestuur (penningmeester)
 • voorbidder van de rozenkrans tijdens de Mariamaanden mei en oktober
 • lid werkgroep kerststal opbouwen

Frans is altijd goed gemutst, beschikt over de nodige humor en is te allen tijde bereid om mensen te helpen

In het verleden is hij stukadoor van beroep geweest. Daarnaast heeft hij nog een andere ‘loopbaan’ gehad: hij liep in zijn vrije tijd – niet zonder succes – maar liefst eenendertig marathons waarvan dertig binnen drie uur. Twaalf keer legde hij deze afstand af in Berlijn. Twee maal was Frans erbij in Amerika met een estafetteploeg: de eerste keer in 1976 t.g.v. 200 jaar onafhankelijkheidsfeest van de Verenigde Staten, de tweede maal in 1986 t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Vrijheidsbeeld

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Totaalopbrengst  Vastenactie 2021

Klik voor het verslag  hier

----------------------------------

Kerk

De Mariakapel van de kerk in Moorveld is de gehele dag geopend en toegankelijk voor gebed, het opsteken van een kaarsje of voor belangstellenden. Tijdens de wekelijkse vieringen is de kerk uiteraard geopend en bent u van harte welkom.
De kerk is voorzien van een ringleiding. Ook is zij – via een hellingbaan bij de linkerzijdeur van het kerkgebouw – probleemloos toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator (helaas is deze deur i.v.m. het coronavirus tot nader order noodgedwongen gesloten)

 

Vrijwilligers

De parochie Waalssen Moorveld wordt gesteund door veel vrijwilligers. Zonder hun bijdrage zou de parochie moeilijk kunnen bestaan. Zij zijn op allerhande terreinen actief zoals:

 • Zangers in het kerkkoor die de erediensten opluisteren,
 • Acolieten , misdienaars en lectoren die de lezingen verzorgen,
 • Mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding van het vormsel, de Eerste H. Communie en de gezinsmissen,
 • Werkploeg voor het onderhoud van de begraafplaats
 • Mensen die zorgen voor het poetsen en het onderhoud van de kerk en het wassen van de gewaden, het poetsen van het koper.
 • De collectanten en de mensen die het secretariaat bemannen,
 • Processievoorbereiding en begeleiding, kerststalbouwers.

Vrijwilligers zijn altijd welkom
Wanneer u onze parochie ook wilt ondersteunen met vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de secretaris (voor contactgegevens zie pagina Kerngroep). Er is altijd wel iets passends dat gedaan kan worden om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze parochie!

 

Financieel verslag 

Parochie Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen
BATEN (€) 2016 2017 2018 2019
Kerkbijdrage 13.962 16.233 14.215 14.317
Kollekten 3.732 3.458 2.768 3.963
Stipendia 1.848 2.018 1.955 1.785
Kerkelijke diensten 940 792 368 1.905
Offerblok en kaarsen 4.283 4.031 4.171 5.143
Donaties 505 955 1.165 560
Kollecten van derden 984 1.579 2.006 590
Gemeentelijke bijdrage 4.902 3.284 1.618 0
Kerk/Pastorie 8.380 9.705 10.179 8.552
Begraafplaats 7.289 1.843 2.735 3.631
Rente 1.602 489 435 0
Totaal baten 48.427 44.387 41.615 40.446
LASTEN (€) 2016 2017 2018 2019
Persoonskosten 12.700 12.253 13.620 13.763
kosten kerk/pastorie 9.299 7.783 10.439 16.709
Voorziening onderhoud 4.000 3.000 0 10.000
Onderhoud begraafplaats 387 400 440 751
Kosten erediensten 3.058 2.932 2.894 3.534
Parochieblad 1.523 903 965 927
Verplichte bijdrage/collecte 7.932 11.475 9.192 5.155
Beheerskosten 1.438 1.996 1.737 967
Bankkosten 507 349 317 1.169
Totaal lasten 40.844 41.091 39.604 52.975
SALDO (€) 7.583 3.296 2.011 -12.529