Misrooster

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Misrooster

Misintenties Bunde voor de maand SEPTEMBER 2021

Dag

Datum

Tijdstip

Intenties

Donderdag 2-september 9.00 uur H. Mis voor Jean Rouwet
Zaterdag 4-september 17.30 uur H. Mis voor mevr. Veenhof-Hoekstra
Jaardienst voor overleden ouders en hun overleden kinderen
H. Mis voor Hennie Beckers-Bijkerk en Bèr Plasier
H. Mis voor Eliza Jacobs-Smeets (off)
H. Mis voor de overledenen van de familie Storms-Deutschman
H. Mis voor Tinny Schrouff-Engels (off)
Zondag 5-september 11.30 uur Gest. jaardienst voor de ouders Lousberg-Hanssen
Jaardienst voor Ans Verjans-Caris
H. Mis voor Ruud Stuur en Vita Cohen
H. Mis voor Piet Hermans (off)
H. Mis voor Angeline Cals-Cuijpers (off)
H. Mis voor Corry Mulleners-Michiels (off)
Maandag 6-september 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 9-september 9.00 uur H. Mis voor Giel Oberndorff en Gerrit Burlet
Zaterdag 11-september 17.30 uur H. Mis voor Riet Notten
H. Mis voor Tinny Schrouff-Engels (off)
Zondag 12-september 11.30 uur Voorstellingsmis van de Communicanten
Zeswekendienst voor Angeline Cals-Cuijpers
H. Mis voor Piet Hermans (off)
H. Mis voor Corry Mulleners-Michiels (off)
H. Mis voor een overledene
Maandag 13-september 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 16-september 11.00 uur Uitvaartmis Math Damoiseaux
Zaterdag 18-september 17.30 uur H. Mis voor Fred Stevens
H. Mis voor familie Lambrichs-Konings en familie Lambrichs-Kerkhofs
H. Mis voor Tinny Schrouff-Engels (off)
Zondag 19-september 11.30 uur H. Mis voor Corry Mulleners-Michiels (off)
Maandag 20-september 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 23-september 9.00 uur H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk
Gest. H. Mis voor Hubertina Hoeberichts-Castermans
H. Mis voor een bijzondere intentie
Zaterdag 25-september 17.30 uur Jaardienst voor de ouders Kleynen-Wintraecken
Jaardienst voor Martien Janssen en overledenen van de familie Hoofs-Janssen
Zeswekendienst voor Tinny Schrouff-Engels
H. Mis voor George Schuimer
H. Mis voor Corry Mulleners-Michiels (off)
H. Mis voor Math Damoiseaux (off)
Zondag 26-september 10.00 uur Eerste Heilige Communie
Maandag 27-september 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 30-september 9.00 uur H. Mis voor een bijzondere intentie

 

Op 5 september 2021 werd Lucca Neutelings in de H. Agnes-kerk gedoopt.

Tevens werden er de volgende uitvaarten verzorgd:

op 17 juli 2021: de heer Piet Hermans

op 3 augustus 2021: mevrouw Angeline Cals-Cuijpers

op 25 augustus 2021: mevrouw Tinny Schrouff-Engels

op 26 augustus 2021: mevrouw Corry Mulleners-Michiels

———————————————————————————

 Misintenties Bunde voor de maand OKTOBER 2021

Maand 

Datum

Tijdstip

Intenties

Zaterdag 2-okt 17.30 uur Gest. Jaardienst voor de ouders Hub Smeets-Bours
Jaardienst voor de ouders Slangen-Smeets
H. Mis voor Liza Jacobs-Smeets (off)
H. Mis voor Tinny Schrouff-Engels (off)
H. Mis voor Math Damoiseaux (off)
Zondag 3-okt 11.30 uur 6-wekendienst voor Corry Mulleners-Michiels
Jaardienst voor Sjo Schoonbrood en Maria Schoonbrood-Lambrichts
Maandag 4-okt 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 7-okt 8.30 uur Rozenkrans
9.00 uur H. Mis voor een bijzondere intentie
H. Mis voor Gerrit Burlet
Zaterdag 9-okt 17.30 uur H. Mis voor de overledenen van de familie Storms-Deutschman
H. Mis voor Math Damoiseaux (off)
Zondag 10-okt 11.30 uur H. Mis voor een overledene (off)
Maandag 11-okt 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 14-okt 8.30 uur Rozenkrans
9.00 uur H. Mis voor een bijzondere intentie
Zaterdag 16-okt 17.30 uur H. Mis  voor Paula Vleugels
H. Mis voor Corrie en Pol Beckers-Schuimer
H. Mis voor Math Damoiseaux (off)
Zondag 17-okt 11.30 uur H. Mis voor mejuffrouw Philomena Manderveld
Maandag 18-okt 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 21-okt 8.30 uur Rozenkrans
9.00 uur H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk
H. Mis voor een bijzondere intentie
Zaterdag 23-okt 17.30 uur H. Mis voor George Schuimer en Willy Ramakers
H. Mis voor Math Damoiseaux (off)
Zondag 24-okt 11.30 uur H. Mis voor pastoor Ben Goumans
Jaardienst voor de ouders Meurders-Konings
H. Mis voor een overledene (off)
Maandag 25-okt 9.00 uur Rozenkrans en gebeden
Donderdag 28-okt 8.30 uur Rozenkrans
9.00 uur Gest. H. Mis voor Irma Peters-Genders
H. Mis voor ouders Slangen-Smeets
H. Mis voor Giel Oberndorff
Zaterdag 30-okt 17.30 uur Gest. jaardienst voor Zef Scheffers
H. Mis voor Maria en Michael Cortleven-Nijsten
Zondag 31-okt 11.30 uur Jaardienst voor Pierre Kerckhoffs
H. Mis voor de heer en mevr. Veenhof-Hoekstra
Gest. jaardienst voor de ouders Godding-Van Eijsden en de dochters Tiny en Henny
Gest. H. Mis voor de familie Smeets-Vossen

Op 16 september werd de uitvaart van Math Damoiseaux gehouden.

——————————————————-

Kerkdiensten

In de Agneskerk te Bunde vinden de volgende kerkdiensten plaats:

Maandag om 9:00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag en woensdag géén H. Mis
Donderdag om 9.00 uur H. Mis
Zaterdag om 17.30 uur H. Mis van het weekend
Zondag om 11.30 uur H. Mis van de zondag

Dopen

Iedere eerste zondag van de maand.
Na de doop wordt een herinneringsschelpje met de naam van de dopeling opgehangen in de kerk.

Doopbewijs

Als u in Bunde gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  rkagnesparochie@hetnet.nl  of telefonisch tijdens de openingstijden van het parochiekantoor (zie onder “contact”).
Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

Opgeven misintenties

Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.
Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email worden opgegeven. Opgave kan tijdens openingstijden bij:
Parochiekantoor De Pilaar
Sint Agnesplein 15
6241 CA Bunde.
Telefoon: 043-3642042
Email: rkagnesparochie@hetnet.nl
Openingstijden van de Pilaar: zie onder “contact”.

Missen Voor Overledenen

Het is een zeer lange traditie in Bunde om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.
Na de avondwake, dan wel de uitvaartmis, wordt een herinneringskruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk.

Stichtingen

De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.

Kinderwoorddienst

Een keer per maand, de grote vakantie uitgezonderd, wordt er in Bunde tijdens de zondagmis een kinderwoorddienst gehouden. 2e Kerstdag, palmzondag, de voorstellingsmis en Eerste Heilige Communie  zijn gezinsmissen, waarin de kinderen een grote bijdrage leveren.
Een heilige mis is voor jonge kinderen een lange zit, waarbij ze niet mogen praten en stil moeten zitten, terwijl er iets gebeurd waar ze niets van begrijpen.
Om op een eenvoudige manier het zondag evangelie uit te leggen lopen we met de aanwezige kinderen in “processie” achter de misdienaar met het kruis en de priester naar de Credozaal.
Daar hoeven de kinderen niet stil te zijn, al zijn ze vaak erg bedeesd.
Uit het evangelieboek voor kinderen lezen we de betreffende tekst van die zondag voor.
Het thema wordt uitgelegd, vaak met behulp van een “spiegelverhaal”, actuele situaties uit het dagelijks leven of het wereldnieuws.

We hopen een gesprek op gang te krijgen, al is dat moeilijk.

Een blaadje met de behandelde teksten, voorzien van enkele plaatjes en een puzzeltje, krijgen de kinderen mee naar huis, zodat de ouders kunnen zien waar we over gesproken hebben. Ook staat er een klein gebedje op dat we aan het einde van de mis samen vóór in de kerk voorlezen.

Af en toe wordt er geknutseld, passend bij het thema en altijd zijn er kleurpotloden en stiften om het blaadje te verfraaien.

Dat alles moet binnen 20 minuten gebeuren want na de geloofsbelijdenis worden de kinderen terug in de kerk verwacht om hun ouders en andere gelovigen de heilige mis verder te vieren.

Tijdens deze kinderwoorddienst zijn alle kinderen welkom .