Misrooster

U bevindt zich op de pagina: Home » Geulle » Misrooster

Misintenties Geulle voor de maand SEPTEMBER 2021

Dag v.d.week Datum Tijd Intentie
Zondag 5-9-2021 10.15 uur H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor Jeanne Vossen-Raeven (3)
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
Vrijdag 10-9-2021 09.00 uur H. Mis voor roepingen
Zondag 12-9-2021 10.15 uur H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
H. Mis voor Jeanne Vossen-Raeven (4)
H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.)
H. Mis voor José Kurvers-Hecker (1)
Vrijdag 17-9-2021 09.00 uur H. Mis voor de weldoeners van de kerk
Zondag 19-9-2021 10.15 uur H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
H. Mis voor de arme zielen in het vagevuur (St.)
H. Mis voor José Kurvers-Hecker (2)
Vrijdag 24-9-2021 09.00 uur H. Mis voor vrede in de wereld
Zondag 26-9-2021 10.15 uur H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
Plechtige Zeswekendienst voor Jeanne Vossen-Raeven
H. Mis voor José Kurvers-Hecker (3)

Algemeen

KERKDIENSTEN
In de St. Martinuskerk te Geulle zijn de volgende kerkdiensten:

Vrijdag om 9.00 uur H. Mis
Zondag om 10.15 uur H. Mis van de zondag

DOPEN
Iedere derde zondag van de maand.

DOOPEWIJS
Als u in Geulle gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  a.g.dekkers@ziggo.nl

Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

OPGEVEN MISINTENTIES.
Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.
Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk of telefonisch worden opgegeven. Opgave kan bij:

Mevrouw Gerda Voncken

Hussenbergstraat 28, 6243 AH Geulle
Telefoon: 043-3646587

MISSEN VOOR OVERLEDENEN
Het is een zeer lange traditie in Geulle om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.

STICHTINGEN
De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.